Op 4 december 2020 is Wouter Schraven overleden. Hij is 58 jaar geworden. Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten die hem hebben moeten loslaten. Wij wensen hen veel sterkte toe met dit grote verlies. Hieronder het persoonlijke interview met Wouter uit oktober 2020.