Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-06-2024.

Introductie

Het Deltaplan Alvleesklierkanker is een fonds op naam van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door de Maag lever Darm Stichting (hierna: MLDS), alsmede de Persoonsgegevens verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website www.deltaplanalvleesklierkanker.nl.

De MLDS is eigenaar van deze Website en verwerkt de via deze Website verkregen Persoonsgegevens. De MLDS bepaalt het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) is de MLDS de 'Verwerkingsverantwoordelijke'.

Verwerkingen van Persoonsgegevens

Hieronder is uiteengezet welke Persoonsgegevens de MLDS verwerkt, met welk doel en hoe lang deze Persoonsgegevens worden bewaard. Het uitgangspunt bij het verwerken van Persoonsgegevens is dat er niet meer Persoonsgegevens van jou worden verzameld dan strikt noodzakelijk.

Websitegebruikers en geïnteresseerden

Contact met klantenservice

Als je een vraag, klacht of andere opmerking hebt, dan horen wij dat altijd graag. Je kan via e-mail, social media, online contact formulier of telefonisch contact met ons opnemen. We gebruiken onderstaande Persoonsgegevens om jouw verzoek/vraag netjes af te handelen. MLDS mag deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben om op basis van jouw verzoek contact met je op te nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die je zelf met ons deelt

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als nodig om jou te kunnen helpen.

Downloads via de website

Op onze website is het mogelijk om brochures te downloaden. Wij gebruiken onderstaande Persoonsgegevens om deze downloads met je te delen. De MLDS mag deze Persoonsgegevens verwerken, om jou de download toe te sturen. Bovendien kan je toestemming geven, zodat de MLDS relevante content met je kan delen en contact met jou kan opnemen om via telemarketing een donatieverzoek te kunnen doen. Wij bellen met een van de twee telefoonnummers: +31332096020 en/of +31302040636.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Interesses (optioneel)

Online testen en quizzen

Je kan via de websites van de MLDS diverse tests en quizzen doen. Zoals de 'Alvleeskliertest'. Voor deze test hebben wij jouw Persoonsgegevens nodig, zodat wij jou het resultaat en enkele tips kunnen toesturen. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij hiervoor jouw toestemming hebben. Bovendien kan je toestemming geven, zodat de MLDS relevante content met je kan delen.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uitslag van de test of quiz

Nieuwsbrief

Via de website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en bevat informatie over spijsverteringsziekten, onderzoek, behandelingen of persberichten. Om jou de nieuwsbrief te sturen hebben we jouw Persoonsgegevens nodig. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kan je afmelden door in de nieuwsbrief onderaan op ‘afmelden’ te klikken. Als dit niet lukt, dan kan je ook een mailtje sturen naar info@deltaplanalvleesklierkanker.nl.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan bewaren jouw Persoonsgegevens totdat jij je uitschrijft.

Enquête

In sommige situaties worden enquêtes afgenomen. Bijvoorbeeld na afloop van een evenement, om interesses uit te vragen of na opzegging van het donateurschap. De enquêtes worden ingezet om bepaalde zaken te evalueren of om inzicht te krijgen en feedback te ontvangen. Voor het uitzetten van een enquête kan gebruik worden gemaakt van e-mail, social media, post of via de Website. Door middel van de enquête verzamelen wij Persoonsgegevens. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat we hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Hiervoor verwerken wij (afhankelijk van de manier waarop de enquête wordt verstuurd) de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Adres
 • Telefoonnummer

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens 1 jaar na afname enquête.

Potentiele donateurs

Het werven van nieuwe donateurs is van groot belang voor de MLDS. Zonder donaties kunnen wij ons werk niet doen. Daarom schrijft de MLDS potentiële donateurs aan. We huren hiervoor adressen van onze adressenleverancier (EDM B.V.), die worden geselecteerd op basis van bepaalde criteria verbonden aan postcode en huisnummer, zoals verwachte leeftijd, soort woning, soort basisscholen in de buurt. Deze adressen gebruiken wij eenmalig voor het toesturen van een brochure en geef-vraag. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres

Na het eenmalige gebruik verwijderen wij jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie over bewaartermijnen voor een donateur; zie het kopje donateurs.

Donateurs

Doneren via de website/deur tot deur werving

Je kan op verschillende manieren een donatie doen. Bijvoorbeeld via onze Website, maar ook bij een deur tot deur collectecampagne. Je kan er ook voor kiezen om te doneren per automatische incasso. Om jouw donatie te kunnen verwerken hebben we Persoonsgegevens nodig. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomt die gesloten wordt tussen jou en de MLDS bij een donatie.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De donatie
 • Betaalgegevens (zoals IBAN of creditcardgegevens)
 • Soms laat jij als donateur ons ook, met jouw uitdrukkelijke toestemming, de aard weten van de ziekte van jou of jouw naaste die jou heeft bewogen om te doneren. Deze informatie kunnen wij gebruiken om persoonlijk relatiebeheer te voeren en zal geenszins gebruikt worden voor marketing doeleinden.

De MLDS bewaart bovenstaande Persoonsgegevens 3 jaar na laatste donatie. Financiële gegevens worden – in lijn met de wettelijke bewaartermijn - tot 7 jaar na laatste donatie bewaard.

Doneren met belastingvoordeel

Het is ook mogelijk om te doneren en deze af te trekken van de belasting. In dit geval verwerkt de MLDS aanvullende Persoonsgegevens en wordt dit vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De MLDS verwerkt deze Persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren en op basis van een wettelijke plicht.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens partner
 • Bedrag schenking
 • Duur schenking
 • IBAN

De MLDS bewaart bovenstaande Persoonsgegevens 3 jaar na het aflopen van de schenkingsovereenkomst. Financiële gegevens worden – in lijn met de wettelijke bewaartermijn - tot 7 jaar na aflopen van schenkingsovereenkomst bewaard.

Telemarketing

De MLDS kan telefonisch contact met jou opnemen om je te benaderen voor het doen van een eenmalige of structurele donatie of om je te bedanken voor jouw steun. Als (oud)donateur mogen we jou op basis van ons gerechtvaardigd belang benaderen. In andere gevallen zullen wij je enkel telefonisch benaderen als je ons hiervoor toestemming geeft. Wij bellen met een van de twee telefoonnummers: +31332096020 en/of +31302040636.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens (zoals IBAN of creditcardgegevens)

De Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar na einde donateurschap bewaard.

Vrijwilligers

Telemarketing (vrijwilligers)

De MLDS kan telefonisch contact met jou opnemen om je te benaderen voor jouw inzet als vrijwilliger. Als (oud)vrijwilliger mogen we jou op basis van ons gerechtvaardigd belang benaderen.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij bewaren deze Persoonsgegevens tot 2 jaar nadat je je als vrijwilliger hebt ingezet voor de MLDS.

Nieuwsbrief (vrijwilligers)

Via de website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en bevat informatie over collecte. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kan je afmelden door in de nieuwsbrief onderaan op ‘afmelden’ te klikken. Als dit niet lukt, dan kan je ook een mailtje sturen naar info@deltaplanalvleesklierkanker.nl.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan bewaren jouw Persoonsgegevens in ons marketingbestand totdat jij je uitschrijft.

Events

Deelnemers events

De MLDS organiseert regelmatig (digitale) evenementen en informatiebijeenkomsten om kennis te delen. Om jou toegang te kunnen geven tot het event hebben we jouw Persoonsgegevens nodig. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, om de overeenkomst tot deelname met jou uit te voeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij bewaren deze Persoonsgegevens 3 jaar.

Foto’s events

De MLDS vindt het van groot belang om via haar Website foto’s van events te delen. Op deze foto’s kan het voorkomen dat je staat afgebeeld. De MLDS mag deze foto’s publiceren, omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven of omdat wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Foto’s

Artsen, ervaringsdeskundige, zorgprofessionals en onderzoekers

Artsen en patiënten in ons communicatiebestand

De MLDS organiseert verschillende campagnes, zoals het versturen van een nieuwsbrief of magazine voor alle donateurs van de MLDS. Als arts of patiënt kan je meewerken aan één van onze campagnes die relevant voor je is. Indien je mee wilt werken hebben wij een aantal Persoonsgegevens van je nodig. Bovendien kunnen wij je in het vervolg benaderen voor een campagne die ook mogelijk relevant voor je kan zijn. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat je ons hier toestemming voor hebt gegeven.

Hiervoor verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie/betrekking (indien arts)
 • Lidmaatschap van vakvereniging (indien arts)
 • Gegevens betreffende gezondheid (indien patiënt)

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens, totdat jij je toestemming intrekt.

Het optimaliseren van de website en e-mail

Op de Website worden cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. De MLDS plaatst deze cookies, indien hier toestemming voor is verkregen. Zie voor meer informatie de Cookieverklaring.

Hiervoor verwerkt de MLDS de volgende Persoonsgegevens van websitebezoekers:

 • Cookie-ID

De bewaartermijn per cookie vind je in de Cookieverklaring.

Profilering en verrijking

De MLDS vindt het belangrijk dat zij relevant en persoonlijk communiceert met haar relaties. Wij maken daarom een profiel aan van onze relaties in ons CRM-systeem. Daarnaast huurt MLDS adresgegevens in om te controleren of onze Persoonsgegevens up-to-date zijn. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang.

Beveiliging

Voor de bescherming van Persoonsgegevens heeft de MLDS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij dat alleen de personen die toegang nodig hebben voor hun werkzaamheden toegang hebben tot jouw Persoonsgegevens, dat de toegang tot jouw Persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Een autorisatiebeleid
 • Tweefactor authenticatie
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Up-to-date virusscanners
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

De MLDS verstrekt Persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als de MLDS daarvoor toestemming van jou heeft gekregen of de MLDS dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De MLDS werkt met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn verwerkers in de zin van AVG. Met deze verwerker heeft de MLDS een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Softwareleveranciers
 • Betaling dienstverleners
 • Callcenters
 • Evenement organisaties en locaties
 • Verzendhuizen
 • Consultants

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan de MLDS jouw Persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De MLDS doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met Persoonsgegevens.

Jouw rechten

Wanneer de MLDS jouw Persoonsgegevens verwerkt, heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de Persoonsgegevens die de MLDS van jou verwerkt, in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de Persoonsgegevens die de MLDS van jou verwerkt, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: het recht om de Persoonsgegevens die de MLDS van jou verwerkt te laten verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het recht om de Persoonsgegevens die de MLDS van jou verwerkt te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Persoonsgegevens die de MLDS van jou verwerkt (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat de MLDS minder gegevens van jou verwerkt;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer de MLDS jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming.

Al naar gelang de aard van het verzoek, kunnen wij om extra identificatie vragen.

De MLDS voldoet in principe binnen één maand aan uw verzoek. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten of de complexiteit van het verzoek. Als deze termijn wordt verlengd, stelt de MLDS je binnen de eerste maand daarvan op de hoogte.

Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, dan kan je contact met ons opnemen via privacy@mlds.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vindt dat de MLDS Persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerkt, heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door de MLDS.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. De MLDS kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je Persoonsgegevens omgaan. De MLDS adviseert je om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

De MLDS maakt op haar website gebruik van technologieën zoals cookies. Daarbij worden soms ook Persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie daarover kun je hier in onze cookieverklaring lezen.

Wijzigingen Privacyverklaring

De MLDS heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de privacyverklaring. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Heb je vragen over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@mlds.nl of 033-752 3500.

Contact

Contactgegevens:
Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
Contactpagina

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer