Privacyverklaring

1. Introductie

Het Deltaplan Alvleesklierkanker is een fonds op naam van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De MLDS is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mlds.nl
Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
033 752 3500
info@mlds.nl

In deze Privacyverklaring legt de MLDS uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je vragen over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@mlds.nl of 033-752 3500.

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken hangt af van de relatie die wij met jou hebben. Hieronder staat per relatie beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinden en hoe lang wij deze bewaren.

Potentiële donateurs
Het werven van nieuwe donateurs is van groot belang voor de MLDS. Zonder donaties kunnen wij ons werk niet doen. Daarom schrijft de MLDS potentiële donateurs aan. We huren hiervoor adressen van onze adressenleverancier (EDM B.V.), die worden geselecteerd op basis van bepaalde criteria verbonden aan postcode en huisnummer (zoals verwachte leeftijd, soort woning, soort basisscholen in de buurt). Deze adressen gebruiken wij eenmalig voor het toesturen van een brochure en geef-vraag. Na het eenmalige gebruik verwijderen wij jouw persoonsgegevens , tenzij jij hebt aangegeven dat je niet meer door ons benaderd wilt worden. Wij slaan dit dan op om te zorgen dat je daadwerkelijk niet meer door ons wordt benaderd.

De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van de MLDS om mogelijke donateurs per post te kunnen benaderen met een geef-vraag.

De MLDS zal nooit gegevens ontvangen van artsen of ziekenhuizen of gegevens ontvangen die voortkomen uit een bevolkingsonderzoek.

Gegevens verkregen via downloads
Je bent geïnteresseerde van de MLDS. Naar aanleiding van het downloaden van een brochure, receptenboekje, minigids of magazine via onze website ontvang je onze nieuwsbrief of telefoontjes omdat je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Hiervoor slaan wij jouw naam, emailadres en telefoonnummer op. Die gebruiken wij om relevante content met je te delen, contact met jou te kunnen opnemen en om via telemarketing een donatieverzoek te kunnen doen.

Wij bewaren jouw gegevens in ons marketingbestand totdat jij je uitschrijft. Daarna bewaren wij jouw gegevens om te voorkomen dat wij je in de toekomst nog benaderen.

Online testen en quizzen
U kunt via de websites van de MLDS ook diverse tests en quizzen doen, zoals de test ‘Hoe gezond is jouw buik’ en de 'PDS test'. Voor deze test hebben wij jouw e-mailadres nodig, zodat wij jou het resultaat kunnen toesturen. Wij zullen de uitslag of jouw e-mailadres niet voor een ander doel gebruiken (tenzij je jezelf ook opgeeft voor onze nieuwsbrief). De testen ‘de 7 symptomen van darmkanker’ en ‘de spijsverteringsquiz’ zijn anoniem, tenzij je aangeeft dat je meer informatie wilt ontvangen. In dat geval zullen wij jouw e-mailadres gebruiken om jou deze informatie/de uitslag toe te zenden. Wij zullen de uitslag of jouw e-mailadres niet voor een ander doel gebruiken.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is jouw toestemming. Wij bewaren jouw gegevens totdat jij je uitschrijft.

De webshop
In de online webshop van de MLDS kun je het WC Doeboek bestellen. Hiervoor vragen wij jouw naam en postadres om het boek aan jou te kunnen toesturen. Jouw e-mailadres zullen wij gebruiken om de order aan jou te bevestigen en om jou de nieuwsbrief toe te zenden (alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven). Jouw telefoonnummer vragen wij om telefonisch contact met je te kunnen opnemen over jouw bestelling (optioneel) en om te vragen voor extra steun. Jouw IBAN gegevens, card gegevens of PayPal gegevens hebben wij nodig om de betaling uit te laten voeren en voor onze administratiedoeleinden.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de koopovereenkomst of jouw toestemming (voor de optionele gegevens).

Donateurs
Als jij onze donateur bent, dan gebruiken wij jouw betaalgegevens (zoals IBAN, bedrag en frequentie) om de betaling uit te voeren. Via het opgegeven postadres, e-mailadres of telefoonnummer communiceren wij met jou over de donatie. Jouw naam, geslacht en geboortedatum (optioneel) hebben wij nodig om jou te kunnen identificeren als donateur en om te zorgen dat wij jou behandelen in overeenstemming met jouw leeftijdscategorie (wij zullen bijvoorbeeld geen geef-vragen stellen aan mensen onder de 18). Jouw telefoonnummer verkrijgen wij soms direct van jou en soms van ons callcenter. In alle gevallen zullen wij jouw telefoonnummer alleen gebruiken om jou te bellen als dit is toegestaan onder de telecommunicatiewetgeving.

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die wij van jou krijgen is uitvoering van de overeenkomst omtrent de donatie en ons gerechtvaardigd belang om jou op de juiste wijze te benaderen en aan te spreken.

Soms laat jij als donateur ons ook, met jouw uitdrukkelijke toestemming, de aard weten van de ziekte van jou of jouw naaste die jou heeft bewogen om te doneren. Deze informatie kunnen wij gebruiken om persoonlijk relatiebeheer te voeren en zal geenszins gebruikt worden voor marketing doeleinden.

Wij zullen jouw donatiegegevens bewaren zolang je donateur bent. Daarna bewaren wij jouw gegevens in onze marketingbestand, totdat jij jezelf uitschrijft. Eventuele medische gegevens zullen wij verwijderen als jij niet langer donateur bent.

Vrijwilligers
Door het hele land lopen voor MLDS waardevolle vrijwilligers rond om collectes uit te voeren en te organiseren. Van de wijkhoofden en organisatoren verzamelt de MLDS de contactgegevens om de collectes te kunnen laten organiseren en te begeleiden. Van de collectanten verzamelt de MLDS de contactgegevens zodat kan worden afgetekend op het afleveren en inleveren van de collectebus en zodat de organisator contact kan opnemen met de collectant.

De grondslag van deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang van de MLDS om collectes kunnen organiseren. De gegevens worden bewaard zolang jij vrijwilliger bent.

Artsen en patiënten in ons communicatiebestand
De MLDS is de mensen die meewerken aan één van onze campagnes en hun ervaring delen over een MDL-aandoening heel dankbaar. Als jij een arts of een patiënt bent die met ons meewerkt, dan slaan wij jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet bestand. In een quitclaim leggen we vast waarvoor we de beelden en verhalen willen gebruiken. Wanneer we de beelden in een andere context dan in de quitclaim staat willen gebruiken, of de termijn uit de quitclaim verstreken is, nemen we het liefst persoonlijk contact met je op. En daarom bewaren we jouw contactgegevens.

De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming om mee te doen aan dergelijke campagnes. We zullen jouw gegevens bewaren zolang deze relevant kunnen zijn voor onze communicatiecampagnes. Als je wilt worden uitgeschreven uit het dit bestand, kan dat via een email aan: info@mlds.nl.

Artsen en andere zorgprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen betrokken bij (wetenschappelijk) onderzoek
De MLDS werkt samen met artsen, zorgprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen bij het beoordelen van (wetenschappelijke) onderzoeksvoorstellen. Ook ontvangt de MLDS subsidieaanvragen voor (wetenschappelijk) onderzoek van artsen en onderzoekers.

Artsen, zorgprofessionals en onderzoekers
We slaan de gegevens van leden van onze Wetenschappelijke Adviescommissie (WA) of Maatschappelijke Adviesraad (MAR) op in speciaal daarvoor opgezette beveiligde bestanden. Na afloop van het lidmaatschap zal toestemming worden gevraagd om de leden op latere momenten nog te benaderen voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Hiervoor zullen naam, emailadres, telefoonnummer en functie/instelling bewaard worden. Indien geen toestemming gegeven wordt zullen alle gegevens verwijderd worden.

Als je als arts/zorgspecialist of onderzoeker een onderzoeksvoorstel bij ons hebt ingediend, slaan we jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet beveiligd bestand. Hierin slaan we de gegevens op zoals deze gevraagd worden in het onderzoeksvoorstel: naam, werkadres, werk emailadres, werk telefoonnummer en functie/specialisme. Het onderzoeksvoorstel waarin deze gegevens staan wordt, beveiligd, gedeeld met leden van onze WA of MAR en met buitenlandse artsen en onderzoekers voor de beoordeling van het onderzoeksvoorstel.

Bij afwijzing bewaren we het onderzoeksvoorstel 5 jaar in beveiligde mappen. Bij goedkeuring bewaren we persoonlijke gegevens zoals een CV en aanstellingsbrief nog 2 jaar na de laatste betaling aan het project. De onderzoeksgegevens bewaren we zolang deze relevant kunnen zijn voor onze toekomstige subsidierondes of communicatiedoeleinden. We gebruiken deze gegevens om contact op te nemen over het onderzoek voor eventuele communicatiecampagnes. De grondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang van de MLDS om toekomstig onderzoek te kunnen financieren.

Ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen helpen de MLDS bij het beoordelen van (wetenschappelijk) onderzoek. Na jouw toestemming, slaan we jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet beveiligd bestand. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen over het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Na afloop van de subsidieronde waarin je betrokken bent geweest bewaren we, na jouw toestemming, jouw gegevens voor volgend jaar om weer contact met je op te nemen voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Indien geen toestemming gegeven wordt zullen alle gegevens verwijderd worden.

3. Jouw rechten

Onder de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Inzage: Je hebt het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen. Ook andere details over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, zoals voor welke precieze doeleinden de MLDS jouw gegevens verwerkt of hoe lang wij ze bewaren. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Rectificatie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet verwerkt zijn in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om jouw persoonsgegevens door de MLDS te laten rectificeren of te laten aanvullen.

Beperking: je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door de MLDS laten beperken. Wij mogen jouw gegevens dan voor een bepaalde periode of voor een bepaald gedeelte niet gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de periode dat wij jouw verzoek tot rectificatie persoonsgegevens controleren).

Verwijdering van persoonsgegevens: Je kunt jouw persoonsgegevens door de MLDS laten verwijderen, tenzij de MLDS een gegronde reden heeft om jouw persoonsgegevens te behouden. [Dit kan bijvoorbeeld wanneer de MLDS jouw gegevens nodig heeft voor een donatie.]

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op jouw verzoek verstrekt de MLDS een gestructureerde, gangbare kopie van de door jouw aan de MLDS geleverde persoonsgegevens, die geschikt is om digitaal te worden gebruikt. Je hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door de MLDS te laten overdragen aan een derde partij.

Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de MLDS. Indien jouw bezwaar gaat over het gebruik van persoonsgegevens door de MLDS voor marketing doeleinden, zal de MLDS altijd aan dit verzoek voldoen. In andere gevallen kan de MLDS jouw redenen voor het bezwaar afwegen tegen de belangen van de MLDS bij het verwerken van jouw gegevens.

Je kunt bovenstaande rechten uitoefenen via de in deze Privacyverklaring genoemde contactgegevens. Al naar gelang de aard van het verzoek, kunnen wij om extra identificatie vragen.

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy.

In het geval je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de MLDS, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. De MLDS zal de verwerkingen waarvoor je toestemming had gegeven vanaf het moment van de intrekking staken. De verwerkingen van jouw persoonsgegevens die de MLDS verrichtte vóór het moment van de intrekking, worden niet aangetast door het intrekken van de toestemming.

Heb je vragen over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@mlds.nl of 033-752 3500.

4. Wanneer geeft de MLDS persoonsgegevens door aan derden?

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens schakelt de MLDS de hulp van derde partijen in. Wij verstrekken bijvoorbeeld adresgegevens aan een postverwerker om post te kunnen versturen en betaalgegevens aan Buckaroo B.V. de betaaldienst aanbieder die voor ons betalingstransacties uitvoert. De MLDS zorgt ervoor dat met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin deze partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en hier volgens de wet mee om te gaan.

5. Cookies

De MLDS maakt op haar website gebruik van technologieën zoals cookies en javascript. Daarbij worden soms ook persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie daarover kun je hier in onze cookieverklaring lezen.

Laatste aanpassing: 20 augustus 2019

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer