Regionale samenwerking alvleesklierkanker: ‘Weer een stap vooruit’

14 mei 2021

Door de invoering van regionale ziekenhuisnetwerken is de kans op een potentieel genezende operatie voor elke patiënt die de diagnose alvleesklierkanker krijgt, even groot geworden. Oncologisch chirurg prof. dr. Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, deed hier samen met collega’s uit het Amsterdam UMC en het Integraal Kankercentrum Nederland onderzoek naar.

Precies in het jaar dat Ignace aan de slag ging binnen de alvleesklierchirurgie (2006) werd in een artikel gepubliceerd dat de resultaten van de operatie voor alvleesklierkankerpatiënten slecht waren. De conclusie: teveel ziekenhuizen opereerden te weinig patiënten. Hierdoor ontstonden veel complicaties na de operatie, waardoor te veel mensen alsnog overleden. Dit greep Ignace aan: “Het heeft alles met kennis en ervaring te maken. Als je zo’n complexe operatie twee keer per jaar doet, gaat het gewoon minder goed. Dat is niet gek.”

Centralisatie zorgt voor betere kwaliteit

De sleutel voor verbetering lag volgens Ignace in een betere samenwerking, te beginnen in ‘zijn’ regio Brabant. “We voerden een centralisatie door en gingen in plaats van in tien ziekenhuizen, de operaties slechts in drie ziekenhuizen aanbieden. Het resultaat: er werden meer operaties uitgevoerd, die minder complicaties lieten zien en een betere overleving.” Een succes, dus. Vanaf 2013 verplichtte de Inspectie Gezondheidszorg zelfs dat patiënten met alvleesklierkanker alleen nog maar mochten worden geopereerd in ziekenhuizen die minimaal twintig van deze operaties per jaar uitvoerden. “Dat heeft echt iets positiefs op gang gebracht. Van 34 ziekenhuizen in 2008 in heel Nederland, gingen we naar achttien expertisecentra.” De kans om te overlijden aan de operatie daalde. “Er zijn extreme gevallen bekend waarin de overlijdenskans ging van 20% naar 2,5%.”

Kans op operatie mislopen

Helaas kleefde er een ongewenst neveneffect aan de centralisatie. Doordat de operaties in veel ziekenhuizen niet meer werden uitgevoerd, verdween ook de kennis ervan. En daarmee werd de kans dat een patiënt die in zo’n ziekenhuis gediagnosticeerd was met alvleesklierkanker, kleiner dat hij of zij ook doorverwezen werd voor operatie. “Zo leken dus sommige patiënten de kans op een mogelijk genezende operatie mis te lopen. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling geweest.”

Centralisatie én regionale samenwerking

De oplossing hiervoor: intensieve regionale samenwerking. “Zo bespreken we in onze regio op donderdagmorgen elke patiënt met alvleesklierkanker met alle ziekenhuizen uit de omgeving. Dan wordt een besluit genomen over een operatie.” Zo wordt iedere patiënt met alvleesklierkanker beoordeeld door experts op dit gebied. En dat heeft effect gehad; de kans op een operatie is in elk ziekenhuis even groot geworden. Inmiddels wordt in vrijwel heel Nederland op deze manier gewerkt, met dank aan onder andere het Deltaplan Alvleesklierkanker. “En zijn alle patiënten verzekerd van de beste behandeling. Echt een uitkomst waar wij in Nederland ongelooflijk trots op mogen zijn.”

Minder druk op de patiënt

Wat is er nou voor de patiënt veranderd tussen 2006 en nu? “Wat je vooral ziet, is dat vijftien jaar geleden patiënten echt van hot naar her werden gestuurd, onderzoeken moesten vaak opnieuw, en op verschillende plekken. Het duurde te lang voor we wisten wat er aan de hand was en wat we er aan konden doen. Nu gaat het echt razendsnel. Als iemand op woensdag op een polibezoek komt, kunnen we die vaak al de maandag erop opereren.” Patiënten hoeven dus nu minder lang te wachten, en worden minder belast, door een betere samenwerking die is ontstaan door onder andere het Deltaplan Alvleesklierkanker. “Het blijft een vreselijke ziekte en daarom is het aan ons als artsen om niet nog meer druk op de patiënt te leggen. Dat doen we door onder andere het proces zo goed en efficiënt mogelijk in te richten.”

lees meer over het Deltaplan Alvleesklierkanker

En nu verder

Het succes is voor Ignace voldoende om de combinatie van centralisering en regionale samenwerking verder door te voeren. “We willen bijvoorbeeld hetzelfde onderzoek doen voor chemotherapie: hoe komt het dat de ene patiënt dat wel in de behandeling meeneemt, en de andere niet? Ligt dat bij de patiënt, de arts, de regionale afspraken? We zoeken de aanpak met het beste resultaat en willen die uitrollen over heel Nederland. We moeten het van hele kleine stapjes vooruit hebben. En deze regionale effecten is écht zo’n stap.” Het Deltaplan Alvleesklierkanker helpt mee met de snellere centralisering en landelijke samenwerking.

Nederland gidsland

Vanuit het buitenland wordt vaak met jaloezie naar ons kikkerlandje gekeken. “Vooral in de samenwerkingen tussen ziekenhuizen zijn wij echt een gidsland. Zo kan je er nu als patiënt dus op rekenen dat je goed wordt doorgestuurd als dat nodig is.” Het Deltaplan Alvleesklierkanker doet er alles aan om verdere samenwerking op alle vlakken van de behandeling van alvleesklierkanker te verbeteren. Help je mee?

Steun het Deltaplan Alvleesklierkanker

Meer nieuws van artsen/onderzoekers

Ontwikkeling Keuzehulp in volle gang

Jaarlijks krijgen bijna 3000 mensen de diagnose alvleesklierkanker. Bij meer dan de helft van de mensen is de ziekte al uitgezaaid op het moment van diagnose. Met de Alvleesklierkanker keuzehulp geven we deze patiënten inzicht in essentiële informatie en vragen om na te denken over wat zij belangrijk vinden. Zo kunnen ze samen met hun naasten en behandelaar een keuze kunnen maken hoe verder. Merlijn Graus is arts-onderzoeker in het Maastricht UMC+ en betrokken bij de ontwikkeling van deze keuzehulp. In dit artikel geeft ze een inkijkje in het ontwikkeltraject en waar we nu staan.

7 september 2022

“Onderschat niet het effect van kleine stappen”

Alvleesklierkanker is een ziekte met een slechte prognose. Toch is er de laatste tien jaar vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling en diagnostiek. Daarmee is de overleving en de levenskwaliteit van patiënten met alvleesklierkanker verbeterd. Hanneke Wilmink heeft zich gespecialiseerd in tumoren van de alvleesklier, ook wel pancreas genoemd. Op 1 juli sprak ze haar rede uit als eerste hoogleraar Medische oncologie, in het bijzonder pancreas carcinoom.

20 juli 2022

App halveert overlijdenskans na operatie alvleesklier

Mensen met alvleesklierkanker hebben na het operatief verwijderen van de alvleesklier aanzienlijk minder kans op ernstige problemen of overlijden, wanneer zorgverleners een app gebruiken om de patiënt te monitoren. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de 16 Nederlandse ziekenhuizen waar alvleesklieroperaties plaatsvinden. Op vrijdag 29 april verschenen de resultaten van deze studie in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

29 april 2022

Doneer