Donatie Stichting Piet Poortman fonds geeft Deltaplan Alvleesklierkanker boost in strijd tegen een van de meest dodelijke vormen van kanker

8 juni 2021

Levensreddend Deltaplan strijdt voor verbetering behandelmethoden en beter kwaliteit van leven voor patiënten met Alvleesklierkanker

Op 5 juni 2021 jongstleden stond dit artikel in Het Financieele Dagblad over de Piet Poortman Stichting. Het bijzondere verhaal van de Friese ondernemer Piet Poortman, die 12 miljoen verdiende met het vervoer van patiënten en besloot dat, na zijn overlijden, zijn gehele vermogen “teruggegeven” moest worden naar de mensen aan wie het bedrag verdiend was. Een bijzondere opdracht voor het bestuur van het fonds om met deze strikte voorwaarde de juiste projecten te vinden.

Overweldigd en ongelooflijk blij was het gevoel toen ook Deltaplan Alvleesklierkanker een van de uitverkorene was om een prachtige donatie toegekend te krijgen. Voor onderzoek naar Alvleesklierkanker is in totaal 1.6 miljoen gereserveerd door het fonds, waarvan Deltaplan Alvleesklierkanker € 900.000 toebedeeld krijgt.

“Met deze geweldige donatie krijgen we echt een enorme boost om onze missie waar te maken, namelijk versneld onderzoek doen naar een van de meest dodelijke vormen van kanker en zo de behandelmethoden en kwaliteit van leven voor de patiënten te verbeteren” aldus Marisa van Schipstal, projectleider van Deltaplan Alvleesklierkanker. Het bedrag dat we van het Piet Poortman fonds hebben gekregen wordt ingezet voor essentiële onderzoeken waardoor behandelmethoden verbeterd kunnen worden en daarmee kans op overleven kan worden vergroot. Een ander gedeelte van de donatie maakt een onderzoek mogelijk naar vroegtijdige screening bij terugkeer van de ziekte om ook hiermee kans op overleving te verbeteren/verlengen.

Meer informatieKlik hiernaast voor meer informatie over deze onderzoeken

Steun het Deltaplan Alvleesklierkanker

Meer nieuws

€ 900.000 voor wetenschappelijk onderzoek naar Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker. Na 5 jaar is slechts 9% van de patiënten (jaarlijks 2.800 diagnoses) nog in leven. Daarom is Deltaplan Alvleesklierkanker opgericht, een landelijk samenwerkingsverband van de Dutch Pancreatic Cancer Group, waarin alle 15 expertisecentra voor alvleesklierkanker in Nederland zijn verenigd en oncologen, chirurgen, MDL artsen, radiotherapeuten, (interventie-) radiologen en onderzoekers vertegenwoordigd zijn, het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting. Een unieke landelijke, daadkrachtige en duurzame samenwerking.

8 juni 2021

“antwoord zoeken op vragen die de afgelopen 2 jaar bij me hebben opgeroepen”

In haar vlogs vertelt Elisabeth over de impact van de ziekte op haarzelf en haar omgeving, maakt ze belangrijke (levens)vragen bespreekbaar en hoopt ze vooral mensen te inspireren en te bewegen om zich ook in te zetten voor Deltaplan Alvleesklierkanker. In de hoop dat we op korte termijn versneld en meer onderzoek kunnen doen en betere behandelmethodes kunnen ontwikkelen voor een van de meest dodelijke vormen van kanker, waar we nog zo weinig van weten.

20 mei 2021

Regionale samenwerking alvleesklierkanker: ‘Weer een stap vooruit’

Door de invoering van regionale ziekenhuisnetwerken is de kans op een potentieel genezende operatie voor elke patiënt die de diagnose alvleesklierkanker krijgt, even groot geworden. Oncologisch chirurg prof. dr. Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, deed hier samen met collega’s uit het Amsterdam UMC en het Integraal Kankercentrum Nederland onderzoek naar.

14 mei 2021

Doneer