Deltaplan Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker. Per jaar overlijden er ruim 2.800 Nederlanders aan deze ziekte. Ongeveer evenveel patiënten krijgen jaarlijks de diagnose. Dat zijn 8 Nederlanders per dag. De diagnose is zo goed als een doodvonnis vanwege de schrikbarend slechte prognose; na 5 jaar is slechts 9% van de patiënten nog in leven. Als de ziekte behandeld kan worden heeft het vaak een enorme impact op de kwaliteit van leven. In de afgelopen 30 jaar is op bijna alle vormen van kanker flinke vooruitgang geboekt in overleving. Helaas niet bij alvleesklierkanker.

Daarom nemen de 15 expertisecentra voor alvleesklierkanker in Nederland verenigd in de Dutch Pancreatic Cancer Group, het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting het initiatief tot het Deltaplan Alvleesklierkanker. Het Deltaplan wil wetenschappelijk onderzoek versnellen, de handen ineenslaan om de beste behandeling voor iedereen beschikbaar te maken en te werken aan een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Bron cijfers: Intergraal Kankercentrum Nederland

“Deltaplan Alvleesklierkanker is een unieke landelijke samenwerking.”

Infographic_Deltaplan_1800x1200liggend
Infographic_Deltaplan_1200x1800_staand

“Deltaplan Alvleesklierkanker is een unieke landelijke samenwerking tussen artsen, onderzoekers, patiënten en de MLDS, samen met veel andere partijen. Alleen zo’n brede samenwerking kan echt impact maken bij deze vreselijke ziekte.”

- prof. dr. Marc Besselink, voorzitter wetenschappelijke commissie DPCG en mede-initiatiefnemer

“Voor patiënten en hun naasten is het ongelofelijk belangrijk dat er naast veel aandacht voor ‘langer leven’ er evenveel aandacht is voor ‘goed leven’, dus met voldoende kwaliteit van leven, zowel tijdens en na behandeling. Juist als je wel leeft en weet dat jouw leven misschien niet lang meer duurt.”

- Jaap van der Ploeg (voorzitter LWH) op aangeven van Max van Weezel (overleden 2019)

“Hoewel alvleesklierkanker op dit moment een vreselijke naam heeft, overheerst bij de drie partijen een Nederlands ‘oranjegevoel’. Wij gaan in samenwerking deze uitdaging aan. We kijken over de grenzen van onderzoeksgroepen en ziekenhuizen en zo nodig landsgrenzen heen om impact te maken. Daarvoor is uw steun onmisbaar. Alleen met z’n allen kunnen we echt impact maken bij deze vreselijke ziekte.”

- Bernique Tool (directeur MLDS)

“Dit is een unieke opzet. Met Deltaplan Alvleesklierkanker realiseren we een situatie in Nederland waar we op landelijke schaal heel slim omgaan met de waardevolle patiënt- en onderzoeksdata. Het is natuurlijk fijn dat dit efficiency oplevert, maar het belangrijkste is: we kunnen vanuit deze basis heel snel nieuwe behandelmethoden beschikbaar maken voor de patiënt.”

- Prof. Dr. Hanneke van Laarhoven, oncoloog en bestuurslid DPCG

Ontvang regelmatig onze gratis Digitale Deltaplan Update

Naar boven